Menu

PayWay

Adeprimo fick i uppdrag av Göteborgs-Posten och Mediebolaget Västkusten AB att utveckla ett system för att kunna ta betalt för tidningarnas digitala innehåll.

Bakgrund

De senaste åren har varit tuffa för tidningshusen. Vikande upplagor och förändrat läsarbeteende har drastiskt minskat annonsförsäljningen och med det försämrat ekonomin. Tendenserna beror på stor del av explosionen av sociala medier och smarta enheter. Och det har för alltid förändrat hur vi konsumerar nyheter.

Tidningarna upplevde helt enkelt ett behov av att förändra sina affärsmodeller och börja ta betalt även för digitalt innehåll. Frågan var vem skulle våga vara först i Sverige. GP och MBVK tog steget. Tillsammans.

Behov

GP och MBVKs övergripande behov var att paketera innehållet i alla kanaler dvs låta deras betalande kunder komma åt allt innehåll överallt, och att skapa en gemensam kassalösning och single sign on. Det vill säga börja ta betalt för innehåll inte distributionsform för att på så sätt även skapa lönsamhet i digital annonsering och få intäkterna i digitala kanaler att reflektera läsandet av dem. Men också att effektivisera och förenkla administrationen av kunder för kundtjänst.

Självklart fanns en oro över omställningen till att gå från att erbjuda allt innehåll på nätet gratis till att ta betalt, att gå från en prenumerationsform till flera. Hur skulle användarna reagera, hur skulle det påverka upplaga och annonsering?

Projekt, idé & lösning

För att alla i projektet skulle få en gemensam målbild påbörjades projektet med en workshop där alla kompetenser som skulle jobba inom projektet var samlade, såväl från kund som från oss – syfte vision och mål tydliggjordes så att riktningen var klar för all inblandade från start. Produkten skulle bidra till att stagnera upplagetappet, attrahera nya målgrupper, erbjuda mervärde och öka acceptansen att ta betalt för innehåll för att på så sätt öka annonsförsäljning och förbättra ekonomin hos tidningshusen.

För det behövde vi sätta kunden i centrum på riktigt. Hur skulle vi göra för att bli en större del i deras vardag, öka det upplevda värdet och få dem att nyttja flera kanaler?

Bland annat genom att erbjuda fler prenumerationsformer, göra samma innehåll tillgängligt digitalt och på så sätt skapa samma upplevelse oavsett vilken kanal kunden använder. Och till det även gå över från fysiska plastkort till mobila lojalitetskort med digitala erbjudanden för lite mer VIP-känsla.

Arbetet ufördes enligt scrum med regelbundna demos för kund av hur projektet fortlöpte så att rätt prioriteringar hela tiden gjordes utifrån kunden och slutanvändarens behov. Vi skapade personas på användare och genomförde regelbundna tester med slutanvändare, såväl internt med de som skulle använda administrationsgränssnittet som med dem som skulle nyttja produkten för köp. Den behovsstyrda utveckling skapade en slimmad produkt och vidareutvecklig sker kontinuerligt utifrån att behov uppstår – precis i enlighet med scrum- metodiken. Ingenting utvecklas som inte behövs och används.

Givetvis märkte vi av flera tekniska och gränssnittsmässiga utmaningar som alltid i större utvecklingsprojekt, det var tajt med utvecklingstid inför en fast deadline. Men produktägargruppen styrde och prioriterade utvecklingen av produkten under arbetets gång så att vi lyckades lansera i tid.

– Det här är en del i vår vision att göra det enkelt för kunderna att ta del av våra produkter samt ge våra medarbetare bra verktyg för att serva kunderna på olika sätt – oavsett om det gäller papperstidningen eller våra digitala sådana, säger Malin Stoldt på GP.

Resultat

Resultatet blev en online shop och en ny produkt inom Tulofamiljen, PayWay, speciellt utvecklad för mediebranschen som gör det enklare för kunderna att se tidningens totala utbud och att genomföra köp på webben. PayWay innehåller paketering av papperstidning och digitala produkter, flöden för köp och betalningar, transaktioner via kort & SMS, kopplingar mot prenumerationssystem, single-sign-on till tjänsterna, mitt konto för kunden och administrationsverktyg för kundservice liksom en samlad bild över kundens transaktioner.

gp.se
hallandsposten.se
hn.se

Teorier bekräftades

Traditionella affärsmodeller kräver anpassning till internets spelplan.
Nya teknologier ger nya definitioner av vem som betalar och vem som får betalt.
Nyttja värdet av den personliga informationen – anpassa och rikta kommunikation utifrån användarnas beteenden och behov.
Upplevt värde ökar acceptansen att betala.
Vikten av att jobba utifrån scrum och MVP, så att vi alltid prioriterar rätt saker i utvecklingen, att behoven styr.

Om Göteborgs-Posten och Mediebolaget Västkusten

Göteborgs-Posten är Västsveriges största morgontidning, fylld med nyheter från hela världen, men alltid med extra fokus på Göteborg och Västsverige. GP når dagligen över 600 000 läsare i papperstidningen, på datorn eller läsplattan och i mobilen.

Hallandsposten är Hallands största och äldsta tidning. Den första tidningen gavs ut den 30 juli 1850. På ledarplats är tidningen oberoende liberal. Hallandsposten finns som papperstidning, e-tidning, på webben och i mobilen och når dagligen 120 000 läsare (Orvesto 2011). Ingår i Mediebolaget Västkusten, MBVK.

Hallands Nyheter har funnits sedan 1905, och varit en viktig del av hallänningarnas vardag. Som lokaltidning (i Falkenberg och Varberg med omnejd) är det de lokala nyheterna som är viktigast. Idag är det över 100 000 som läser Hallands Nyheter, i papperstidningen, på webben, i mobilen, på läsplattan, eller som e-tidning. Ingår i Mediebolaget Västkusten, MBVK. (Källa hn.se)

Fler tidningar som valt Payway

Eskilstuna-Kuriren och Nya Lidköpings Tidningen har också valt PayWay.

– Gratisläsningens tid är förbi. Vi vill ta betalt för det arbete vi gör. Kunna läsa det var som helst, när som helst. För oss är det en renlighetsfaktor, säger Jörgen Bröms, digital utvecklingschef på Eskilstuna-Kuriren.

Semir Hasanbegovic, webbansvarig på NLT, är inne på samma spår.
– Lokalt äger vi något som är unikt, nyheter som vi är ensamma om. Bra journalistik kostar och det är klart att vi ska ta betalt för det oavsett i vilken kanal läsarna väljer att ta del av våra nyheter. I och med att PayWay hela tiden utvecklas kan även vi bli bättre på det vi gör.

Jörgen lyfter också fram samarbete med andra koncerner som en avgörande faktor till varför de valde PayWay.
– Det finns så många frågor som är gemensamma i detta. Det är mycket bra för utvecklingen av verktyget framöver.

Vi har hittills rullat ut PayWay till Göteborgs-Posten, Hallandsposten och Hallands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms Kuriren, Nya Lidköpings-Tidningen, Västerbottens-Kuriren och Norran. Näst på tur är Ålandstidningen och MittMedias tidningar; Allehanda, Sundsvalls Tidning, Dagbladet i Sundsvall, Dalarnas Tidning, Dalademokraten, HelaHälsingland, Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Östersunds-Posten och Länstidningen med planerad lansering i vår. Även Gota Media med sina 11 tidningstitlar rullar ut under 2014-2015.

  • Design
  • Utveckling
  • Projektledning
  • PayWay
  • E-handel
  • Integrationer
  • Media

Nyfiken? Hör av dig!

Östersund

Zätagränd 11
831 30 Östersund
Hitta hit

Örebro

Klostergatan 23
703 61 Örebro
Hitta hit

Västerås

Slottsgatan 27
722 11 Västerås
Hitta hit

Stockholm

Atlasgatan 15
113 20 Stockholm
Hitta hit

Vasa, Finland

Strandgatan 2 G8
FI-651 00 Vasa
Hitta hit

Tulo – Designed & developed by Adeprimo
Adeprimo är en digital byrå specialiserad på webb- och mobilutveckling.

© 2019 – All rights reserved