Tulo Customer Service

Tulo Customer Service är en plattform som samlar all kundinformation på ett och samma ställe för att skapa en riktigt bra användarupplevelse.

Kundtjänstportalen ger kunden trygghet att själv hantera sina ärenden online vilket minimerar samtalen till kundtjänst. Kunden kan här enkelt lösa ärenden själv, som till exempel hantera uppehåll av tidningen, ange adressändring eller anmäla utebliven tidning.

Portalen anpassas för det varumärke ni vill exponera. Designen baseras på era grafiska element och anpassas efter företagets profil, så att era kunder känner igen sig.

Explore your business in a whole new way with products from Tulo

Follow your data and see what really engages your readers

Get a quick overview of all your relevant business data

Understand your audience and develop your business

The business platform for subscription-based businesses

Feature-rich e-publication to enhance the experience

Your customer information in one place for a good user experience